Prywatność i ochrona danych w Bring Intermodal Sp. z o.o.

Wszystkie informacje na Państwa temat, przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Bring trucks

Oświadczenie o ochronie prywatności 

Firma Bring Intermodal Sp. z o.o., jest firmą należącą do grupy pocztowej i logistycznej Posten Bring, która rozwija i świadczy usługi pocztowe, komunikacyjne i logistyczne w Norwegii i regionie nordyckim. Usługi są sprzedawane za pośrednictwem marek Posten (rynek prywatny w Norwegii) i Bring (rynek korporacyjny w krajach skandynawskich, Europie centralnej i zachodniej). Spółką dominującą grupy Posten jest Posten Bring AS.

Nasze usługi są świadczone przez różne spółki grupy w zależności od usługi z jakiej Państwo korzystają i w jakim kraju. Każda spółka jest indywidualną firmą, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych osobowych.

W poniższym oświadczeniu mogą Państwo przeczytać, w jaki sposób są przetwarzane Państwa dane osobowe i co robimy, aby chronić Państwa prywatność. Przetwarzanie danych osobowych różnić się może w zależności od usługi i / lub kanałów cyfrowych, z których Państwo korzystają.

Prywatność i ochrona

1. Zakres przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach obowiązującego prawa polskiego i niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Dane osobowe są gromadzone, gdy jest to niezbędne do realizacji zadań i usług, które jesteśmy zobowiązani wykonywać zgodnie z przepisami prawa i / lub umowami, lub gdy w inny sposób je nam Państwo przekazują.

Dane osobowe to informacje, które mogą być bezpośrednio lub pośrednio związane z osobą. Typowe dane osobowe, które przetwarzamy, obejmują imię i nazwisko, adres, numer identyfikacyjny, numer telefonu i adres e-mail.

Kiedy używamy terminu „przetwarzanie” danych osobowych, oznacza to wykorzystanie danych osobowych, takie jak gromadzenie, rejestracja, kompilacja, przechowywanie i ujawnianie danych lub kombinacja tych zastosowań.

Wszelkie przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej do przetwarzania. Jeśli nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania, na przykład jeśli została zawarta umowa, która wymaga przetwarzania niektórych danych osobowych, możemy przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem. W przypadku, gdy mamy uzasadniony interes w przeprowadzeniu przetwarzania, zawsze będziemy Państwa prosić o zgodę przed przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

2. Cele przetwarzania danych osobowych
Celem naszego przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim administrowanie relacjami z klientami i inne przetwarzanie niezbędne do wypełnienia zobowiązań, które podjęliśmy dla Państwa jako klienta i / lub użytkownika naszych usług. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z wymogami i przepisami prawa lub w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych.

W niektórych przypadkach otrzymujemy informacje o Państwu od innych osób, z którymi podpisali Państwo umowę i którzy chcą, abyśmy przewozili Państwa towary. Informacje takie obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i czas dostawy. Jesteśmy kontrolerem takich informacji.

Oprócz tego przetwarzamy dane osobowe między innymi, jak opisano w sekcjach od 5 do 11 poniżej.

3. Jakie dane osobowe są przetwarzane?
Ogólnie przetwarzamy dane osobowe, które nam Państwo przekazują lub które są zawarte w rejestrach, do których mamy dostęp lub którymi zarządzamy. Jeśli zbieramy informacje o Państwie od osób trzecich (na przykład od agencji informacji kredytowej), zazwyczaj mają Państwo prawo do otrzymania informacji na ten temat.

Informacje, które przetwarzamy, mogą obejmować: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, numer identyfikacyjny, zainteresowania, obszary pracy, stanowisko, pracodawcę i które z naszych usług są używane lub którymi są Państwo zainteresowani. Mogą też być konieczne do przetwarzania innych typów danych osobowych, takich jak lokalizacja. W takich przypadkach zostanie to wyjaśnione w warunkach każdej usługi.

4. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe zawsze zawierają umowy, które opisują między innymi, co zrobi dla nas procesor danych. Przykłady typów procesorów danych, z których korzystamy, to dostawcy różnych systemów, dostawcy usług analitycznych, ankiety dla klientów itp.

Przeniesienie do krajów trzecich. Abyśmy mogli zgodnie z prawem lub umową wykonywać zadania i usługi, odpowiednie dane osobowe mogą być również ujawniane firmom / organizacjom, z którymi współpracujemy, w tym w lokalizacjach poza EOG i UE. W żadnych okolicznościach Państwa dane osobowe nie będą przekazywane bez zawarcia niezbędnych umów w celu zapewnienia ochrony Państwa praw. Kiedy takie dane są przesyłane do krajów spoza UE / EOG, które Komisja Europejska zatwierdziła, zawsze zapewniamy, że transfer jest dokonywany zgodnie z gwarancjami otrzymanymi od odbiorcy, zwykle w formie standardowej umowy UE dotyczącej transferu do krajów trzecich lub według schematu Tarczy Prywatności (USA).

Inne. W niektórych przypadkach, dane osobowe mogą zostać przekazane osobom trzecim, które są odpowiedzialne za dalsze przetwarzanie danych osobowych. Nigdy jednak nie przekażemy Państwa danych osobowych stronom trzecim bez podstawy prawnej lub jeśli tak sobie tego Państwo zażądali.
 
Linki do stron internetowych osób trzecich: Możemy udostępniać linki do innych stron internetowych w naszych kanałach cyfrowych. Jeśli klikną Państwo na taki link, strona internetowa będzie mogła rejestrować Państwa dane osobowe. To właśnie ta strona internetowa jest odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się w jaki sposób strona przetwarza dane osobowe, na przykład czytając oświadczenia o ochronie prywatności.

5. Rejestr klientów grupy - rynek korporacyjny
Kilka firm na naszym rynku korporacyjnym ma dostęp do wspólnego rejestru klientów korporacyjnych. Celem rejestru jest zarządzanie relacjami z klientami w najlepszy możliwy sposób oraz koordynacja usług i porad oferowanych przez różne firmy w Grupie.

Rejestr klientów korporacyjnych zawiera informacje o kliencie, takie jak nazwa firmy, adres, informacje o osobie kontaktowej klienta i informacje o tym, która z firm w grupie klienta korporacyjnego jest klientem, oraz na jakie usługi i produkty klient korporacyjny ma umowy.

6. Kontrola klienta i marketing
W przypadku jakichkolwiek relacji z klientem. Czasami wysyłamy Państwu informacje marketingowe o naszych produktach i usługach w kategoriach produktów i usług, w których współpracujemy. W tym kontekście możemy wykorzystać zarejestrowane przez nas dane, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz usługi lub produkty, na które mamy umowę. Dla klientów korporacyjnych zbieramy te neutralne informacje z naszego wspólnego rejestru klientów korporacyjnych.

Inne kategorie produktów i usług lub jeśli nie zachodzą żadne relacji z klientem. Jeśli sprzedajemy produkty i usługi w kategorii usług innej niż ta, dla której mamy podpisaną umowę lub łączy nas żadna relacja z klientem, wtedy nie wyślemy Państwu żadnych informacji marketingowych bez Państwa uprzedniej zgody.

Zawsze mogą Państwo też zrezygnować z usługi, gdy otrzymają Państwo od nas zapytania marketingowe za pośrednictwem poczty e-mail i SMS-ów. Rezygnacja dotyczy tylko wybranej usługi. Dlatego, jeśli nie chcą Państwo otrzymywać zapytań marketingowych dotyczących innych naszych usług, muszą Państwo zrezygnować z takiego marketingu dla wybranej usługi.

Mogą Państwo również zażądać zablokowania swojego nazwiska w celach marketingowych, kontaktując się w tym celu z naszą Firmą.

Nawet jeśli poinformowali nas Państwo, że nie chcą otrzymywać informacji marketingowych, to nadal będą otrzymywać inne informacje dotyczące relacji z klientem, takie jak informacje o zamówieniach,  wysyłce itp.

Jako osoby prywatne zazwyczaj nie otrzymują Państwo od nas zapytań marketingowych więcej niż raz w miesiącu, ale może się to różnić.

7. Zgoda
Cel i rodzaje informacji. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na Państwa zgodzie, formularz zgody jasno określa cel (cele), dla którego uzyskano zgodę (na przykład marketing naszych usług wymagających zgody).

O ile w formularzu zgody nie określono inaczej, będziemy mogli wykorzystywać następujące dane osobowe użytkownika, wysyłając do Państwa informacje marketingowe. 
Imię
E-mail
SMS
Wszelkie wskazane obszary zainteresowania lub preferencje
Geografia
Pozycja (dotyczy tylko rynku korporacyjnego)
Z których pozostałych naszych usług Państwo korzystają

Zgoda jest dobrowolna. Mogą Państwo sami zdecydować, czy wyrazić zgodę, czy nie, a także wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Profilowy. Możemy wysłać Państwu informacje marketingowe dostosowane do Państwa preferencji lub wzorców użytkowania. Takie dostosowanie odbywa się w oparciu o informacje, które nam Państwo przekazali, oraz informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem przez Państwo z naszych usług. Mają Państwo prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu informacji w ten sposób.

8. Nadzór kamer
W niektórych lokalizacjach prowadzimy monitoring kamer, aby zapobiegać i wykrywać czyny przestępcze. Nagrania wideo są usuwane nie później niż trzy miesiące po nagraniu, chyba że film zostanie przekazany policji lub z innych powodów mamy prawo do przetwarzania nagrania wideo przez dłuższy czas. W miejscach, w których korzystamy z nadzoru kamer, informacje są wyraźnie podawane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Testowanie systemu i zapewnienie jakości
Państwa dane osobowe są obsługiwane przez kilka systemów informatycznych, wszystkie zaprojektowane do konkretnych i niezbędnych celów operacyjnych. Aby zapewnić zarówno zadowalającą stabilność działania, jak i bezpieczeństwo informacji, konieczne jest regularne aktualizowanie, testowanie, rozwiązywanie problemów itp. W tym kontekście dane mogą być klonowane a poszczególne systemy mogą być powielane. Odbędzie się to w bezpiecznym, dedykowanym środowisku, aby operacje te nie wpływały na codzienne działanie systemu głównego. Wszystkie informacje, które przetwarzamy w ramach wewnętrznego testowania systemu i zapewnienia jakości itp., Podlegają tym samym wymogom dotyczącym bezpieczeństwa informacji i rygorystycznych procedur, jak wtedy, gdy informacje są przetwarzane w innych kontekstach. Żadne kopie ani kopie zapasowe danych osobowych nie będą przechowywane dłużej niż to konieczne.

10. Badania satysfakcji klienta
Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób postrzegają nas nasi klienci i jak możemy bardziej ulepszyć nasze usługi, przeprowadzamy badania satysfakcji klientów. W związku z tym przetwarzamy nazwiska, e-maile, numery telefonów i odpowiedzi udzielone w ankiecie. Uczestnictwo w badaniach satysfakcji klientów jest dobrowolne. Do przeprowadzania ankiet wśród klientów w naszym imieniu, zatrudniamy osoby trzecie. Jeśli biorą Państwo udział w ankiecie klienta, informacje o ankiecie będą przechowywane oddzielnie od innych informacji, które zarejestrowaliśmy na Państwa temat.

11. Dostęp i poprawki
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do informacji, które zarejestrowaliśmy na Państwa temat. Jeśli zarejestrowane informacje są nieprawidłowe lub niekompletne, mogą Państwo żądać aktualizacji informacji. W tym celu prosimy skontaktować się z naszą firmą. Informacje kontaktowe znajdują się poniżej.

12. Przechowywanie i usuwanie
Państwa dane osobowe są usuwane, gdy nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zapisane. Wszystkie dane osobowe przechowujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13. Korzystanie z plików cookie
W celu zapewnienia wiarygodnych statystyk odwiedzin i zwiększenia funkcjonalności naszych stron internetowych używamy plików cookie. Więcej mogą Państwo przeczytać o tym, pod adresem: https://www.bring.pl/korzystanie-z-plikow-cookie

14. Pytania lub skargi
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych lub uważają, że nie spełniamy naszych zobowiązań wobec Państwa w zakresie przetwarzania danych osobowych, zachęcamy do skontaktowania się z nami (patrz dane kontaktowe poniżej). Mają Państwo również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jednak w pierwszej kolejności, zachęcamy do skontaktowania się z nami.

15. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych Bring Intermodal Sp. z o.o. i odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami prawa.

16. Historia wersji
Poniżej znajduje się przegląd, kiedy zaktualizowano oświadczenie o ochronie prywatności i wprowadzono zmiany.

Data: 31 maja 2018 r
Zmień: Aktualizacja zgodnie z nową ustawą o danych osobowych